Ochrana osobných údajov s ohľadom na novú legislatívu a smernice EÚ GDPR.


Pomôžeme Vám s analýzou ochrany osobných údajov vo Vašej spoločnosti. Vypracujeme odporúčania, smernice, postupy a metodiku.

Dohliadneme na súlad so zákonom na ochranu osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernica 2016/680.

Ponúkame taktiež služby zodpovednej osoby (data protection officer - DPO).Problematike sa venujeme dlhodobo, nie sme spoločnosť, ktorá vznikla len za účelom rýchleho zisku.


Online kalkukačka cenových ponúk našich služieb čoskor on-line.

|

Úplne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2018.

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Úplne znenie zákona

Ako sú definované osobné údaje?

Vysvetlenie pojmov súvisiacich s GDPR.

Viac o pojmoch

Vyrieši mi kúpený projekt GDPR?

Na trhu sa objavilo viacero subjektov, ktoré ponúkajú vzorové a predvyplnené projekty pre GDPR. Dôrazne Vás upozorňujeme, že mať projekt NESTAĆÍ a v žiadnom prípade neprechádza zodpovednosť za porušenie nariadenia na subjekt, ktorý Vám projekt predal!

Služby

Spoluprácou s nami získavate spoľahlivého a zodpovedného partnera. Zároveň dostanete aj prístup do interného portálu a budete razadení do nášho mailing listu, kde budete vždy dopredu informovaný o novinkách v legislatívne a metodických usmerneniach.

Právna analýza stavu
ochrany OÚ

- vstupný dotazník
- konzultácia
- analýza skutočného stavu
- odporúčania na implementáciu

Implementácia
vyplývajúca z analýzy

- úprava dokumentácie
- školenie oprávnených osôb
- vypracovanie procesov
- kontrola implementácie

Služby zodpovednej osoby
(DPO)

- nezávislosť
- konzultačná činnosť
- poradenstvo
- záruka “compliance”

Blog o ochrane osobných údajov

Praktické informácie a odpovede na otázky súvisiace s GDPR


Kamerové systémy na školách. Áno alebo nie?

24. 1. 2019

1 min. čítaniaČasto sa stretávame s otázkou kamerových systémov v školských zariadeniach. Je vôbec podľa GDPR možné monitorovať priestory školy alebo školského zariadenia? V školských zariadeniach monitorovaním priestorov sa prevádzkovateľ kamerového systému zo skúseností snaží dosiahnúť ochranu majetku a zdravia (žiaci). Právnym základom bude v takomto pr&iacut

VZOR: označenie priestoru monitorovaného kamerovým systémom

1. 9. 2018

1 min. čítaniaBezplatný vzor povinného označenia monitorovaného priestoru kamerovým systémom. Vyrobenú nálepku a zvyšné dokumenty si budete môcť čoskoro zakúpiť v našom eshope.

Novinky z Úradu

13. 8. 2018

3 min. čítaniaInformačná povinnosť sa týka aj situácie, keď prevádzkovateľ monitoruje priestory kamerami. Je potrebné, aby doteraz informáciu poväčšine vo forme nálepky pri kamere obsahujúcu iba piktogram kamery nahradila „nálepka“ ktorá bude poskytovať informácie v zmysle čl. 13, alebo...

Skúšky na výkon zodpovednej osoby už úrad nevykonáva

30. 5. 2018

1 min. čítaniaPodľa nariadenia GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov už úrad nevykonáva skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, nakoľko tieto nie sú nariadením GDPR  ani zákonom č. 18/2018 Z. z. ustanovené a potrebné na to, aby osoba mohla zastávať pozíciu prev&

Bezpečnosná smernica / Bezpečnostný projekt a GDPR

14. 5. 2018

1 min. čítaniaÚčinnosťou GDPR a nového zákonu na ochranu osobných údajov 18/2018 Z.z. zaniká povinnosť vypracovania bezpečnostnej smernice/projektu informačného systému a taktiež povinnosť nahlasovania informačných systémov na ÚOOÚ. Tieto dokumenty nahrádza záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa. Ten sa nezverejňuje a je...

Kamerové systémy: vyberáme z ÚOOÚ

10. 5. 2018

1 min. čítaniaSpracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamier už nie je výslovne v nariadení upravené, no neznamená to, že by takéto spracúvanie už nebolo možné. Monitorovanie priestorov, nakoľko nariadenie už nerozlišuje priestor prístupný verejnosti a iný, možné je, v prípade, že bude chcieť monitorovať priestor prevádzkovateľ na účely ochrany svojho majetku...

Kamerové systémy a GDPR (1. časť)

12. 3. 2018

3 min. čítania  Množstvo klientov sa pýta na dopad nariadenia EÚ (GDPR) a nového zákona na ochranu osobných údajov na prevádzkovanie kamerových systémov. Zvedavosť je umocnená medializovanými pokutami, ktoré siahajú do...


Diskusia k článku:
napísal:Ceny

Vzhľadom na skutočnosť, že každá spoločnosť má svoje špecifiká, cenu určujeme ako hodinovú sadzbu konzultantov.


Junior konzultant


25 € bez DPH

(hodinová sadzba)


Senior konzultant


45 € bez DPH

(hodinová sadzba)


Služby zodpovednej osoby

  • od 40 € bez DPH pri mesačnej platbe
  • 35 € bez DPH pri objednávke na 12 mesiacov
  • 30 € bez DPH pri objednávke na 24 mesiacov